Najnowsze wpisy


lut 12 2012 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem...
Komentarze: 0

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 3 - podręcznik, składający się z trzech części, przeznaczony dla techników i szkół
policealnych w zawodzie kucharz.

Część 1.
Zawiera wiadomości o środkach spożywczych, sposobach oceny sensorycznej surowców i potraw. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii, prawu żywnościowemu oraz wdrażaniu systemów GMP, GHP i HACCP. Omówiono w niej również ocenę towaroznawczą tłuszczów, warzyw, ziemniaków, grzybów, owoców, mleka i jego przetworów oraz ich zastosowanie w produkcji potraw. Osobny rozdział poświęcono przyprawom.

Część 2.
Omawia ocenę towaroznawczą przetworów zbożowych, mięsa i podrobów zwierząt rzeźnych, drobiu, dziczyzny, ryb i owoców morza oraz sposoby ich wykorzystania w produkcji potraw. W tej części omówiono także sposoby przyrządzania ciast, zup i sosów gorących.

Część 3.
Poświęcona jest potrawom półmięsnym, jarskim, zakąskom zimnym i gorącym, deserom i napojom. Zaprezentowane zostały kuchnie różnych narodów oraz zasady przyrządzania potraw dietetycznych i organizowania przyjęć okolicznościowych. Liczne zdjęcia i schematy, tabele oraz receptury ułatwią przyswojenie wiedzy
teoretycznej.

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie kucharz, uwzględnia obowiązujące akty prawne, trendy i  techniki stosowane w branży gastronomicznej oraz standardy.

dyzio45 : :
lut 12 2012 Technika w produkcji cukierniczej
Komentarze: 0

Podręcznik przeznaczony do nauczania zawodu cukiernik na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Opracowany zgodnie z podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych został dopuszczony przez MEN do użytku szkolnego.
Zawiera najważniejsze informacje dotyczące budowy, zasad działania oraz eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej.

Podręcznik składa się z 18 rozdziałów omawiających wyczerpująco poszczególne zagadnienia, m.in.: rysunek techniczny, części maszyn, urządzenia chłodnicze, organizację zakładu ciastkarskiego, piece cukiernicze.

Przygotowany w sposób jasny i przystępny stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dla uczniów i słuchaczy kształcących się w tym zawodzie. Podręcznik ma bardzo atrakcyjną szatę graficzną, zawiera wiele kolorowych ilustracji, tabel, schematów i wykresów, które pomogą szybko i efektywnie przyswoić wiedzę, np. z zakresu:

•    rysunku technicznego, materiałów konstrukcyjnych i części maszyn,
•    podstawowych wiadomości z elektrotechniki,
•    aparatury kontrolno-pomiarowej,
•    urządzeń chłodniczych,
•    transportu wewnętrznego,
•    organizacji zakładu ciastkarskiego,
•    urządzeń do przygotowania surowców i półproduktów,
•    narządzi ręcznych  oraz maszyn i urządzeń do wytwarzania i obróbki ciasta,
•    pieców cukierniczych oraz urządzeń do smażenia i pieczenia,
•    urządzeń do produkcji lodów,
•    urządzeń do glazurowania, żelowania, oblewania, krojenia, pakowania wyrobów cukierniczych oraz mycia pojemników,
•    mechanizacji produkcji cukierniczej,
•    maszyn i urządzeń do produkcji karmelków,
•    gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej,
•    zasad udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy.
 

dyzio45 : :
lut 12 2012 Ciastkarstwo
Komentarze: 0

Ciastkarstwo to książka adresowana do uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych, do przyszłych a także już praktykujących cukierników i ciastkarzy oraz amatorów i pasjonatów domowych wypieków.

Jest adaptacją jednego z bardziej cenionych ma świecie podręczników tego typu.

Wśród wielu zalet podręcznika szczególnie warto podkreślić:
- Zbiór najlepszych receptur stosowanych w cukiernictwie w Polsce i na świecie.
- Polskim recepturom poświęcono oddzielny rozdział.
- Przejrzysta, nowoczesna, inspirująca prezentacja zagadnień.
- 360 stron, kilkaset barwnych ilustracji, schematów i fotografii.

Autorzy przedstawili w uporządkowany sposób najważniejsze zagadnienia z dziedziny ciastkarstwa i cukiernictwa, m.in.:
- historię ciastkarstwa,
- podstawową terminologię z zakresu cukiernictwa,
- pracownia cukiernicza - pomieszczenia i wyposażenie,
- najważniejsze surowce w cukiernictwie,
- techniki magazynowania,
- rozmaite desery,
- sposoby dekorowania ciast,
- zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny, HACCP.

dyzio45 : :